Top
PARADISET

Stockholms skärgård • Sverige
Var är ditt Paradis?
Där uppe, där nere, där inne, där ute?
Där, eller här?
När finns ditt Paradis?
Igår, idag, imorgon?
Och sedan?
Vem bor i ditt Paradis?
Varför och på vems villkor?
Dina?
Så hur är ditt Paradis?
Rött, sött, salt, surt?
Eller helt utan färg, ljud, smak, känsla, tanke?

Stockholm Archipelago • Sweden
So in emptiness no form,
no feeling, thought, or choice,
nor is there consciousness.
No eye, ear, nose, tongue, body, mind,
no color, sound, smell, taste, touch,

or what the mind takes hold of,
nor even act of sensing.
..
Gate Gate
Paragate
Parasamgate
Bodhi Svaha.
[ RZC – Heart of Perfect Wisdom ]