Top
Utopia

Utopia • Egypten
Vad får människan ut av all sin möda under solen?
Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma.
Solen går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång.
Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr, ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen.
Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt.
Dit floderna har vandrat vandrar de alltid på nytt.
[Predikaren]

Utopia • Egypt
What does man gain from all his labor at which he toils under the sun?
Generations come and generations go, but the earth remains forever.
The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises.
The wind blows to the south and turns to the north; round and round it goes, ever returning on its course.
All streams flow into the sea, yet the sea is never full.
To the place the streams come from, there they return again.
[Ecclesiastes 1:3-7]