Top
Luxor Egypt

Luxor • Egypten
1/1000-del av en sekund
Ett ögonblick mellan två andetag
Ett ögonblick som förenar 3400 års utveckling
Hur hamnade vi här?
Vad tar vi med oss?
Vad är vår slutsats?

Luxor • Egypt
1/1000th of a second
A moment between two breaths
A moment intertwining 3400 years of unfolding
How did we arrive here?
What do we carry forth?
What is our enlightenment?