Top

Stockholm • Sverige Kunde jag följa dig långt bort, längre än allt du vet, ut i de yttersta rymdernas världsensamhet, där Vintergatan rullar ett bjärt dött skum och där du söker ett fäste i hisnande rum. Jag vet: det går inte. Men när du stiger huttrande blind ur ditt dop, tvärsigenom rymden skall