Top
Nile

Nilen • Egypten
Visste du att Nilen är jordens näst längsta flod efter Amazonfloden. Den är 6670 kilometer lång och flyter norrut.
Om floden var absolut rak och rann upp vid Treriksröset i Sverige skulle den nå söder om Tchadsjön i Afrika.
Läs mer!

The Nile • Egypt
Did you know that the Nile is the Earth’s second longest river after the Amazon River?
It is 6,670 kilometers long and flows northward.
If you travel 6,670 kilometers south from New York, you would end up in the vicinity of the northern parts of Argentina.