Top
Egypt

Luxor • Egypten
Eftertankens kranka blekhet
bjuder in till ödmjukhet och respekt
för alla dom som genom tidens gång
byggt upp vår civilisation
tillskillnad från de som bombar och förstör.

Luxor • Egypt
Reflection of life’s pallor
invites humility and respect
for all those who throughout time
have built up our civilization
unlike those who bomb and destroy.