Top
Humor,

Stockholm • Sverige
Ibland är det självklara inte så självklart.
Men så ser världen ut som den gör också.

Stockholm • Sweden
Or as ChatGPT would put it:
Moments unfold where the apparent loses its clarity.
Yet, such is the tapestry of the world, woven in enigmatic hues.