Top
La puerta

Turin • Italien
Det var någon som sa
att varje gång du pekar på någon annan
så pekar tre fingrar tillbaka på dig själv.

Turino • Italy
Choose your conflicts wisely
since they are a reflection
of your own mindset.