Top
Window to the world

Turin • Italien
En förlupen men fångad tanke
kämpar med beskriva det som finns,
eller inte finns
där bortom medvetandets fönster
även om det bara är ett fragment av tillvaron
ett utsnitt av oändligheten.

Turino • Italy
A runaway but captured thought
struggles to describe what exists,
or doesn’t exist
beyond the window of consciousness
even if it’s just a fragment of existence
a glimpse of infinity.