Top
Photographer Danne Eriksson

Sandhamn • Sverige
En bild av verkligheten tonar sakta fram i skål full av dimma.

Archipelago • Sweden
The reality develops itself in a tray of fog.

Archipelago • Suecia
La realidad se desarrolla en una cuenca de niebla.

//danne