Top
Photographer Danne Eriksson

Stockholm • Sverige
Twitter, Facebook och andra sociala media har onekligen
gjort det enklare och snabbare att uttrycka sina åsikter till
en större publik.

Stockholm • Sweden
Thank God for Twitter.

Estocolmo • Suecia
Gracias a Dios por Twitter

// danne