Top
Photographer Danne Eriksson

Stockholm • Sverige
Kunde jag följa dig långt bort,
längre än allt du vet,
ut i de yttersta rymdernas
världsensamhet,
där Vintergatan rullar
ett bjärt dött skum
och där du söker ett fäste
i hisnande rum.

Jag vet: det går inte.

Men när du stiger huttrande
blind ur ditt dop,
tvärsigenom rymden
skall jag höra ditt rop,
vara dig ny värme,
vara dig ny famn,
vara dig när i en annan värld
bland ting med ofött namn.

[Karin Boye]

Stockholm • Sweden
No thought, no reflection,
no analysis, no cultivation,
no intention;
let it settle itself

[Zen quote – Alan Watts]

Estocolmo • Suecia
El gran camino no tiene puertas
Miles de caminos entrar en él.
Uno que pasa por esta puerta sin puerta
Se pasea libremente entre el cielo y la tierra.

[Zen quote -Ekai]

// danne