Top
sailing

Sverige • Världen
Man kan förledas att tro
att vi lever i en polariserad värld
utan sant eller falskt, rätt eller fel,
med godtycket som moralisk kompass.
Precis som politiken inte skulle få konsekvenser,
som att ingen egentligen skulle bli drabbad,
som att allt lidande inte skulle göra ont.
Som på låtsas.
Så är det naturligtvis inte.
Synd bara att det verkar vara så svårt att förstå.

Sweden • Planet earth
Polarization will never be the solution.
One planet
One mankind
One chance.
2°C – 35,6°F