Top
Kayaking

Stockholms skärgård • Sverige
Horisonten där borta ger alltid perspektiv
på det som är här och nu.
Värt att fundera på i valtider
när dimman ligger tät.

Stockholm archipelago • Sweden
The horizon always provides perspective.
If you don’t see it, find it.