Top
Stendörrens naturreservat

Stenporten • Sverige
Världen ser annorlunda ut
en bit ovanför marken.
Med en spång som visar vägen
finns det ingen tvekan.

Det gäller att samla alla minnen
medan tid är
innan nuet blivit dåtid
innan drömmen om det som har varit
ersatt längtan
efter de oupptäckta
äventyren.
[ Credit: Anton A. ]

Stonedoor • Sweden
If you want to follow the path
you first need to find it
and then stay on it.
Maybe a struggle.
Good news though.
The path is always there
for you.