Top
mars

Södermalm • Sverige
Som skuggorna som definierar ljuset
hjälper misslyckande oss att identifiera vår potential.

Södermalm • Sweden
As shadows define the light
failure teaches us about our potential.