Top
Photographe danne eriksson

Stockholm • Sverige
I bland är kan det vara svårt att skönja det som ligger framför en.
Inte desto mindre finns allt där, precis som det alltid gjort.

Stockholm • Sweden
The two most important days in your life
are the day you are born
and the day you find out why.
[Mark Twain]

//danne