Top
photographer danne eriksson

The small village • Kyrgyzstan
It’s never too late. #smile

Nere på byn • Kirgizistan
Att vara sjuttio år ung är ibland långt mer uppmuntrande och hoppfullt än att vara fyrtio år gammal.[Oliver Wendell Holmes]

//danne