Top
Photographer Danne Eriksson

Playa de Inglés • Kanarieöarna
Gåmöten är underskattade.
Trånga mötesrum är överskattade.
Att tänka stort kräver rymd.

Playa de Inglés • Cran Canaria
It is always about proportions.
Choose your fights wisely.
#grandschemeofthings

//danne