Top
photographer danne eriksson

Karen state • Myanmar
The country where you always get a friendly smile.

Karen state • Myanmar
Det är märkligt hur vänliga och positiva människorna är i Myanmar trots alla vedermödor och tuffa livsvillkor som präglar vardagen. Där har vi alla något att lära.

//danne