Top
Photo Danne Eriksson

Boavista • Kap verde
Vår värld är full av stereotyper.
Trots att man sällan ser dom så finns dom där.
Som en naturlig del av hur vi uppfattar verkligheten.
Så hur många stereotypa föreställningar hittar du i bilden ovan?

Boavista • Cape Verde
Our world is full of stereotypes.
Although you rarely see them, they do exist.
As a natural part of how we perceive reality.

//danne