Top
Photographer Danne Eriksson

Kathmandu • Nepal
En tyst bakgård mitt i ett myller av liv.

Kathmandu • Nepal
Inside the zendo also dancing evening maple leaves….
[Soen Nakagawa]

//danne