Top
Photographer Danne Eriksson

Chisinau • Moldavien
En jämlik värld?
En rättvis värld?
En hållbar värld?

Chisinau • Moldova
An equal world?
A fair world?
A sustainable world?

Chisinau • Moldova
Un mundo de igualdad?
Un mundo justo?
Un mundo sostenible?

// danne