Top


Bjuråker • Sverige
Då och då behöver man öppna sitt fönster.
För att se ut,
se något nytt.
För att andas.

Bjuråker • Sweden
Now and then you need to open the window
To look outside,
to see something new.
To breath.

Bjuråker • Suecia
Avezes es necesario abrir la ventana.
Para mirar más allá,
para ver algo nuevo.
Para respirar

// danne