Top


Höga Kusten • Sverige
Smaka på det. Namnet.
– Mörkret
Vem bor där?
Och blomman?!
Vem vattnar den?
Så många frågor…

East coast • Sweden
Sign says ”The darkness”
Just wonder though, who is watering the plant?

Al norte • Suecia
El rotolo dice: ”La oscuridad”
Pero sólo pregunto, ¿quien es regando la planta?

// danne