Top
Photographer Danne Eriksson

På 20 000 fot • Sverige
Stort tack för en bra flight till Sveriges trevligas besättning:
Patrik, Lars och Emma på Next Jet Airlines –
Det personliga alternativet för dig som ändå måste flyga.

At 20 000 feet • Sweden
The sky is the limit!

Altura 20 000 zapatos • Suecia
El cielo es el límite!

// danne