Top
Photographer Danne Eriksson

Stockholm • Sverige
Om människor inte kan lita på att regering gör det jobb som de fått i uppdrag att sköta –
att skydda och utveckla vår gemensamma välfärd – allt är förlorat.
(Fritt översatt från Mr President – Barack Obama)

Stockholm • Sweden
If the people cannot trust their government to do the job for which it exists –
to protect them and to promote their common welfare – all else is lost.
(Barack Obama)

Estocolmo • Suecia
Si la gente no puede confiar en su gobierno para hacer el trabajo para el que existe
– proteger y promover su bienestar común – todo está perdido.
(Barack Obama)

// danne