Top
Photo Danne Eriksson

Istanbul • Turkiet
En filosofisk varning apropå gårdagens text måste ändå utfärdas:
Det händer ibland att män tolkar en situation på sitt eget sätt.
Förvisso är dessa tolkningar minst lika tidskrävande, men ändå. ;-)

Istanbul • Turkey
A philosophical waring though apropos of the yesterday’s picture:
Men do have a tendency to interpret things in their own way. ;-)

Estambul • Turquía
A llegar a su propia potencial es normalmente un proceso muy lento.
Especialmente para los hombres. ;-)

// danne