Top
Photographer Danne Eriksson

Hudik • Sverige
Alla kulturer når sin pik förr eller senare.
Undrar om vi är där nu. En sista lakritspuck liksom.

Hudik • Sweden
Every culture will sooner or later reach its peak sooner or later.
I wonder if this is it.

Hudik • Suecia
Cada cultura llegará a su potencial al final.
¿Eso es, allí estamos?

// danne