Top
Photographer Danne Eriksson

Stockholm • Sverige
Som vanligt är det skönt att vara hemma i Svedala där man kan läsa
kärnfulla utrop på stadens toaletter.

Stockholm • Sweden
Back home I found this little sticker at a restaurant’s bathroom:
”Thank you all for existing”

Estocolmo • Suecia
En Suecia otra vez, encontré una nota:
”Gracias todos y todas por existir.”

// danne