Top
Photographer Danne Eriksson

I nöd och lust • Guatemala
I ett försök att undfly en oundvikligt grå och kall dag gav jag mig av till det förflutna.
Där, i bildarkivet från Guatemala, hittade jag en bild som förtjänar att visas.
Bilden är tagen precis efter orkanen stan som ödelade stora delar av Guatemala
och dödade mer än 1600 personer hösten 2005. Plötsligt fick frasen ”I nöd och
lust” en betydelse.

Pastores • Guatemala
Due to the grey and cold weather in Sweden I found myself going through my archives
from Guatemala. I discovered a photo that deserves to be published. I took it just after
the hurricane Stan that destroyed big parts of Guatemala and killed more than 1600
people year 2005. Suddenly the phrase ”In good times and in bad times” got a meaning.

Pastores • Guatemala
”Para siempre” como dicen… Así es el amor.

// danne