Top
Photographer Danne Eriksson

Källby • Sverige
Ödmjukhet.
Att växa rakt upp genom asfalten
men ändå böja sig för vinden.
Något att träna på.

Källby • Sweden
Humility.
To grow through the asphalt
and yet bend in the wind.
Something to practice.

Källby • Suecia
Como una manifestación de humildad.
Fuerza para criarse
pero doblegadizo en el viento.

//danne