Top
Photographer Danne Eriksson

Uspantan • Guatemala
Livet har sina olika smaker. Konsten är att se skönheten och lärar sig
uppskatta det som kanske inte alltid smakar så så sött.

Uspantan • Guatemala
The taste of life… Sometimes sweet, sometimes sour…
You only need to learn how to appriciate the variations.

Uspantan • Guatemala
El gusto de la vida… A veces dulce, a veces amargo…
Vos solamente necesitás aprender cómo apreciar las variaciones.

// danne