Top
Photographer Danne Eriksson

Guatemala, här om dagen
Är det inte fascinerande att vi bor på ett glödande klot, med ett tunt, tunt lager
luft där i kan andas. Och långt långt därborta, lyser solen som värmer oss…

Guatemala, the other day
Isn’t it fascinating that we are living on a planet that is glowing inside, with
a thin, thin layer of air where we can breath. And far, far away there is a
sun shining 24/7, heating up the soil we cultivate…

Guatemala, la otra día
Un día ordinario en Guatemala. Aire puro y espíritu alto.
¡Que tengan un buen día!

// danne