Top
Photographer Danne Eriksson

Guate • Guatemala
Enligt katolsk tradition gör man under påskveckan processioner på stan som symboliserar de historiska dagarna för snart två tusen år sedan. Processionerna utgörs av stora ”schabrak” som bärs av upp till hundra man, ungefär som karnevalen i Rio fast med andra motiv och inte fullt så stora. Men av någon anledning har man i Guatemala gjort tradition av att göra ”mattor” av färgad bark på de gator där processionen kommer att gå fram. När processionen har tågat förbi så kommer sopbilarna längst bak i tåget och sopar upp all bark så att gatan ser som ny ut när orkestern inte längre hörs… Vackert, som en symbol för livet förgänglighet.

Guate • Guatemala
During easter people do beautiful carpets in the streets were the traditional processions will pass by (according to the catholic tradition). Many hours work but with an impressive result.

Guate • Guatemala
Semana santa: Una alfombra impresionante antes la procesión que llegó viernes por la noche…

// danne