Top
Photographer Danne Eriksson

10.02, local time, Metropolitan museum, New York
Att betrakta betraktaren som blir betraktad, kan betraktas som en betraktelse av det postmoderna samhället. Individualisering, globalisering, och alienation… Utsuddade gränser mellan verkligheten och idén om den samma. Jag frågar mig själv: Behöver vi verkligen verkligheten?

10.02, local time, Metropolitan museum, New York
To regard the viewer of the silent man who is contemplating, could be considered as a consideration of the postmodern society. Individualization, alienation, globalization… Erased limits between the reality and the idea of it. I ask my self: What is reality anyway?

10.02, tiempo local, Museo Metropolitan, Nueva York
Por favor… le lo en ingles o en sueco. Gracias

// danne