Top
Photographer Danne Eriksson

14.55 Metropolitan museum, New York
Hur många gånger har man inte sagt att man ska göra massa saker utan att det för den saken skull blir gjort. Som att gå på museum till exempel.
Kanske är det ett uttryck för att man egentligen vill ge sig själv tid för reflektion, snarare än att man är så speciellt intresserad av gamla Rembrant-tavlor. En inventering liksom, av det inre museet vi alla bär med oss, för att se om de mönster man under tidens gång har byggt upp fortfarande är relevanta. En möjlighet att lära sig något nytt…

14.55 Metropolitan museum, New York
Even though the Metropolitan museum is an interesting place to visit, the city of New York in it self could easily transform into an arena where you can test all your old prejudices and patterns of behavior. Prejudices and patterns which are derived from these personal museums we all are carrying around within.

14.55 Museo Metropolitan, Nueva York
Un lugar impresionante. Pero algunas veces el mundo espiritual y el museo de los patrones y prejuicios que cada quien tiene internamente sean los espacios más importante para desarrollar su misma persona…
Navidad… un tiempo de dedicación
un tiempo para reflexionar…

// danne