Top
Photographer Danne Eriksson

Pastores – Guatemala
Media rapporterar och på tv ser vi bilderna.
Men det är ändå svårt att förstå.
Mannen på bilden håller på att gräva fram sitt eget hus.

Pastores – Guatemala
The media feeds us with the pictures but it is hard to grasp.
The man in the picture is digging out the site were his house once was.

Pastores – Guatemala
Las personas más afectadas son los pobres. Como siempre.
La vida no es justo.

// danne