Top
Photographer Danne Eriksson

Harlem – NY
The sunday service at the local church. No cameras allowed.

Gospel i Harlem – New York – USA
I den lokala församilngens kyrka var det knökfullt. Jag har då sällan hört någon predika så oerhört retoriskt och kraftfullt som pastorn i harlem. Tyvärr var det kameraförbud vilketsom kyrkans systrar såg till att det åtlyddes.

La iglesia local en Harlem – Nueva York – EUA
Habló bien el pastor. Pero palabras no es suficiente. El mensaje de amor es algo que tengamos que vivir.

// danne