Top
Photographer Danne Eriksson

Monterrico, Guatemala
Sentirse fuera. No es nuevo que exista exclución, ni aqui ni en Suecia. Todos alguna vez hemos estado o nos hemos sentido al margen. Asimismo, algunas veces hemos sido lideres. La pregunta es ¿cómo ejercemos el liderazco en la vida cotidiana? Somos incluyentes o excluyentes. ¿Por qué actuamos asi?

Monterrico, Guatemala
Utanförskap. Inget nytt varken här eller i Serige. Jag gissar att vi alla har suttit på bänken i ett eller annat avseende liksom varit lagledare vid andra tillfällen. Frågan är hur vi utövar vårt personliga ledarskap i våra vardagliga liv. Är vi inkluderande eller exkluderande? Mot vem eller vilka? Varför, på vilka grunder?

Monterrico, Guatemala
To participate or not participate, that´s a question.

// danne