Top
Photographer Danne Eriksson

En el camino • Guatemala
La vida no es tan fácil simpre

På vägen • Guatemala
Det är inte alltid så lätt som att bara vrida på kranen…

On the road • Guatemala
Water, hard to find sometime…

// danne