Top
Photographer Danne Eriksson

Monte Rico
El concepto del tiempo…
Una onda crea un sonido,
dos, crean un ritmo,
diez, crean una sensación de la armonía
igual que la vida…

Monte Rico, Guatemala
En natt på stranden… Vågorna kommer och går… Rytmiskt…
Tillslut flyter de enskilda vågorna ihop och bildar ett flöde, en större enhet.
Som livet självt…
Där en sekunden är en sekund…
för att i nästa ögonblick länkas ihop…
till en större enhet, ett sammanhang

Monte Rico, Guatemala
The concept of time…
One wave creates a sound,
two waves creats a rythem,
ten waves creats a sensation of harmony
Just like life…

// danne