Top
Photographer Danne Eriksson

En el camino hasta Nebaj • Guatemala
Mi aíre puro está aquí…
…donde estoy…
Respíro…
…respíro…

På vägen till Nebaj • Guatemala
Hur ska jag kunna förklara för någon annan hur det känns att lämna det trygga Svedala,
…att släppa taget för det okända?
Hur ska någonsin kunna förklara mitt Guatemala?

On the way to Nebaj • Guatemala
”Form is emp ti ness, emp ti ness is…
– Look!.. there is a rainbow…

//danne