Top


Sjön nossen, tidigt som attan
Vem kunde tro att krondillen skulle ransoneras i Sverige? Endast två knippen per person hos handlarna i närheten av sjön.

South of Sweden
Crayfishing, an old swedish tradition in august…

Al sur de Suecia
Pesca de cangrejo, un tradición vieja… Siempre en agusto.

//danne