Top
Photo Danne Eriksson

Addisarna, Eritrea
Man kan lätt få för sig att världen är ett smörgåsbord av olika kulturer som är mer eller mindre exotiska. Ändå finns det en gemensam nämnare som gör sig påmind både på Afrikas savanner och Stockholms gator. Att vara människa. Vi föds, vi växer upp, vi åldras och slutligen dör… Frågorna under livets skeende är de samma även om väldens alla kulturer och religioner erbjuder olika svar… Och det är som människor vi möter varandra… eller?

Addisarna, Eritrea
It’s easy to believe that life is different in other parts of the world. So different you couldn’t understand it. But after all my travelling, I have come to the conclusion that we are all the same, struggling with the same kind of questions. Our own freedom, love, life and death. Even though the answers differ from culture to culture, we are sharing the same existence. We are all humans… From that perspective the meeting with other humans seems less dramatic. It also creates a platform for solidarity and humanism…

Addisarna, Eritrea
Su fácil creer que la vida es diferente en otras partes del mundo. Tan diferente no es posible entenderlo. Pero después mi viajes en el mundo haya venido a la conclusión que somos todos iguales, luchando con la misma clase de preguntas. Nuestra propia libertad, amor, vida y muerte. Aunque las respuestas diferencian entre una cultura y otra estamos compartiendo la misma existencia. Somos todos humanos… De esa perspectiva la reunión con otros humanos aparece menos dramático. También crea una plataforma para la solidaridad y el humanismo…

/danne